డాక్టర్ రావూరి భరద్వాజ. ఈ పేరు అనేక దశాబ్దాలుగా తెలుగు సాహితీ ప్రియులకు సుపరిచితమైనది. ఇంటింటా మారు మోగిన పేరు. జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు లభించిన తరువాత శ్రీ భరద్వాజ గారి రచనలు చదవాలన్న ఆసక్తి నేటితరం పాఠకులల్లో రేకెత్తింది. ఆయన జీవితంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాలను, మాటలను తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం చాలామందికి కలిగింది. భరద్వాజ గారి రచనలు వారి మాటలు, జీవితంలోని అమూల్య ఘట్టాలను తెలుగు వారికోసం అందించే చిరుప్రయత్నమే` ఈ ‘‘మామయ్య గారి మాటలు” జీవనచిత్రం. రావూరి జీవితంలో వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. కడు పేదరికం నుంచి జ్ఞానపీఠం మెట్లను అధిరోహించేంత వరకూ డాక్టరు రావూరి జీవితం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు అనేకం ఉన్నాయి. కటిక దారిద్య్రం నుంచి, మనలను మనం తీర్చిదిద్దుకుని ఎలా ఎదగాలన్న సందేశం వారి జీవితంలో ఉంది. బాగా ధనవంతులు కూడా సాటిమనిషిని ఎలా ఆదుకోవాలి, మానవత్వం ఎలా ప్రదర్శించాలి అన్న గొప్ప హితబోధలు రావూరి వారి రచనల్లో విస్తృతంగా ఉన్నాయి.
అటువంటి మహనీయుడితో కలిసి ఏళ్లపాటు ఒకే కుటుంబంలో గడపటం వారి కోడలుగా నా అదృష్టం. రావూరి గారి సేవలో ఇన్నేళ్లు గడపటం వల్ల వారి సాహితీ సుమగంధాలను, ఆస్వాదించే అదృష్టం కలిగింది. వారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోనే, డాక్టరు రావూరి భరద్వాజ గారి జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు, మాటలు సంక్షిప్తంగా వారి రచనలను, పాఠకులకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. వారి అనేక రచనల మాదిరిగానే వారి జీవితానికి సంబంధించిన ఈ పుస్తకాన్ని కూడా తెలుగు పాఠకలోకం ఆదరిస్తుందని, ఈ చిరుప్రయత్నాన్ని మనసారా ఆశీర్వదిస్తుందని భావిస్తూ డాక్టర్ రావూరి భరద్వాజగారి స్మృతులతో....
- రావూరి లక్ష్మికుమారి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good