తెలుగునాట నవలల్ని విశేషంగా చదివింపచేసే అలవాటు చేసిన రచయితల్లో మాదిరెడ్డి సులోచన ఒకరు. ఆనాడు కాల్పనిక ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వారిలో ఈమె ఒకరు. ఊహాజనిత చిత్రణ కంటే వాస్తవిక జీవిత చిత్రణకు ప్రయత్నించారు.

రాలిన రేకులు :

అతి ప్రేమలూ అనురాగాలు వర్షంలా కురిస్తే ఆనందించేందుకు బదులు తిట్టుకునేవారినేమనాలి? మంచి వాళ్ళ పట్ల సంఘంలో గుర్తింపు, గౌరవం పెరిగినకొద్దీ కుటుంబసభ్యులలో వారిపై కక్ష, ద్వేషం అకారణంగా ఎలా విజృంభిస్తాయో ఆలోచించిన కొద్దీ ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. తీరా వారి మంచితనాన్ని అంగీకరించి గుర్తించే కాలానికి ఆ వ్యక్తుల జీవితాధ్యాయం ముగిసి రాలినపూలవలే మాయమైపోతారు. అటువంటి పుణ్యమూర్తుల పరిచయం కోసం 'రాలిన రేకులు' చదివి చూడండి.

పేజీలు : 159

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good