ఇందులో పేరుపొందిన కథకులు రాసిన కథలున్నాయి. ఇప్పుడిప్పుడే తెలుగు సాహిత్య రంగంలో అడుగుపెట్టిన కథకుల కథలు ఉన్నాయి. కానీ అన్ని కథల కేంద్రం బిందువు రైల్వేనే. మొత్తం 39 కథలలో 17 కథలు రైల్వే ఉద్యోగులు, రైల్వేతో సంబంధం ఉన్నవారు రాసిన కథలు ఉండటం గర్వ కారణం. దీనికితోడు ఈ సంకలనానికి ముఖచిత్రంగా ఎన్నుకున్న పెయింటింగ్‌ రైల్వేలో టిటిఇగా పనిచేసి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్‌ తీసుకున్న బిజయ్‌ బిశ్వాల్‌ది కావటం విశేషం. నిత్యజీవితంలో తమ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ, కుటుంబ వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ కూడా ఎంతోమంది రైల్వే ఉద్యోగులు తమకు ఇష్టమైన కళారంగాలలో తమ ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారో ఈ సంకలనం నిరూపిస్తుంది. ఇంతమంది కళాకారులు ప్రశాంతంగా తమ వృత్తినీ, ప్రవృత్తినీ సక్రమంగా నిర్వహించే వీలు కలిగించింది భారతీయరైల్వే. అందులో మేమంతా భాగస్తులం అన్న ఆలోచన గర్వంగా అనిపిస్తుంది...

పేజీలు : 280

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good