ఆ గది విశాలంగా వుంది. దాని బయట వైపు గ్లాస్‌ పానెల్‌ వుంది. అది ప్రత్యేకంగా తయారు చెయ్యబడ్డ మెటీరియల్‌! లోపల వాళ్ళు బయటకు కనిపిస్తారు. గాని బయటవాళ్ళు మాత్రం లోపల వున్న వారికి కన్పించరు.

లోపల మాట్లాడే వారి మాటలు బయట వారికి విన్పించడానికి ఇంటర్నల్‌మైక్స్‌, స్పీకర్స్‌ వున్నాయి. అవ కూడా అక్కడ ఉన్నవారు ఎంత పరిశీలించి చూసినా కన్పించనంతగా కన్‌సీల్డ్‌ అయివున్నాయి.

ఆ గదిలో ఓటేబుల్‌, దానికి నాలుగు వైపులా నాలుగు కుర్చీలు వున్నాయి. సీలింగ్‌ నుంచి వ్రేలాడుతున్న లైట్‌ కాంతి ఆ టేబుల్‌ మధ్యకు ఫోకస్‌ అవుతోంది. ఆ గదికి ఏ.సి. పానల్స్‌ ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం మాత్రం గది రెండు వైపులా వున్న స్టాండింగ్‌ ఫ్యాన్స్‌ తమ గాలితో గదిని నింపుతున్నాయి....

పేజీలు : 192

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good