ప్రతీకారవలయం

మహాభారతంలోని కొన్ని అసాధారణ కథలు

అర్జునుడికి ఎన్ని పేర్లున్నాయి?

యముడు ఎందుకు శపించబడ్డాడు?

యుధిష్ఠిరుడికి చిన్న ముంగిస ఏం పాఠం నేర్పింది? దేవతలు ఏదో ఒక పక్షం వహించి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. కాని యుద్ధానికి ముందు, తర్వాత, యుద్ధం జరుగుతున్నపుడూ వచ్చిన అసంఖ్యాకమైన కథలు మహాభారతానికి ఎన్నో వన్నెలు దిద్దాయి.

ఈ సంకలనంలో రచయిత్రి సుధామూర్తి భారతీయ ఉద్గ్రంథంలోని ఆసక్తి గొలిపే కథలని ప్రాచుర్యంలో లేని అసాధారణ కథలని సంబ్రమాశ్చర్యాలు గొలిపే విధంగా మళ్ళీ పరిచయం చేస్తున్నారు.

Pages : 164

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good