ఎంతో ప్రసిద్దమైన కావ్యాలను రచించి మనోహర కావ్య కుసుమాలతో తెలుగుతల్లిని పూజించిన కవులు నన్నయ్య, తిక్కన, ఎఱ్ఱన, పోతన, పెద్దన, అన్నమయ్య, వేమన మొదలైనవారు.
ఈ పుస్తకంలో ప్రసిద్దమైన తెలుగు కవుల జీవితంలోని రసవత్తర ఘట్టాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. తెలుగు సాహిత్యంపట్ల విద్యార్ధులకు అభిరుచి కలిగించాలన్న ఉద్దేశంతో కవుల జీవితాల గురించి, వారు రచించిన కావ్యాల గురించి, ఆయ కవుల పద్యాలను రుచి చూపించే ప్రయత్నం చేశాం.
తెలుగు కవులకు సంబంధించిన అనేక కథలు తెలుగునాట ప్రచారంలో వున్నాయి. ఆయ కథలను ఆధారం చేసుకొని ఆయ కవులకు, రచనలకు సంబంధించిన విశేషాలను చెప్పే పక్షంలో వారు తేలికగా గ్రహించగలరన్నఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకాన్ని బాలల కోసం ప్రచురించాం. ఈ పుస్తకం బాలబాలికల చేత చదివింపచేస్తే  వారికి తెలుగు భాష, సాహిత్యంపట్ల  గాఢమైన అభిమానం కలుగుతుందని మా ఆశ.
తప్పక పిల్లలతో చదివించండి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good