ప్రపంచీకరణ అనేది నేడు వూత పదంగా మారింది. దాని వల్ల త్వరిత గతిన, సమర్థదవంతమైన అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని, ప్రజాస్వామ్య, మానవ హక్కులు పరిఢవిల్లుతాయని _ ఇలాంటివే ఇకా అనేక భ్రమలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. కాని ఇవేవీ వాస్తవాలు కావు. అసలు నిజం ఈ పుస్తకంలో ఎంతో సులభశైలిలో, దాదాపు ఎలాంటి ఆర్థిక పరిభాషను ఉపయోగించకుండా వివరించబడింది. ప్రపంచీకరణ వల్ల తక్షణం కొన్ని ఇబ్బందులు, కష్టాలు ఏర్పడినప్పటికీ అంతిమ ఫలితాలు, ప్రయోజనాలతో పోల్చుకుంటే ఏ మాత్రం బాధపడాల్సినవి కావని కూడ ప్రచారం జరుగుతున్నది. ఇలాంటి ప్రచారాల బండారాన్ని కూడ ఈ పుస్తకం ఎండగడుతుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good