టిల్లీ ఆల్సెన్‌ (1912-2007)

సామ్యుయెల్‌ లెర్నర్‌, ఇడా పెళ్లి చేసుకోలేదు. 1905 నాటి రష్యన్‌ విప్లవం (విఫలమైంది)లో పాల్గొన్నారు. జారు (చక్రవర్తి) పోలీసుల కళ్లుగప్పి అమెరికాకు కాందిశీకులుగా వచ్చారు. మొదట నెబ్రాస్కా వ్యవసాయం ప్రారంభించారు. పంటలు పండలేదు.పోట్టకూటికోసం ఒమాహా చేరారు. అక్కడ సామ్యుయెల్‌ అనేక రకాల కూలీపనులు చేసి నెబ్రాస్కా, తరువాత సోషలిస్టు పార్టీకి స్టేట్‌ సెక్రటరీ దాకా ఎదిగాడు. తరువాత సోషలిస్టు పార్టీ తరపున స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాడు. నెబ్రాస్కాలోనే పుట్టింది టిల్లీ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good