గోర్కీ అమ్మ నవలలో పాత్రల పరిచయం, భారతదేశంలో గోర్కీ అమ్మ, 'అమ్మతనం', అమ్మ నవలలో మహిళా జీవన సంఘర్షణ తదితర వ్యాసాలు.

కథ : గరిక పోచలు - శిరంశెట్టి కాంతారావు

పేజీలు : 128

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good