'పొరుగు తెలుగు బతుకులు'' విశ్లేషణల సమాహారం మీ చేతిలో వుంది. తమిళనాడు తెలుగువారు గత కొన్నేళ్ళుగా తమ మూలాలను తవ్వుకొంటూ తమ బతుకు చిత్రాలను అక్షరాలుగా గుదిగుచ్చి మనముందు ఉంచుతున్నారు. అలాంటి తొమ్మిది పుస్తకాలను విశ్లేషించిన వ్యాస సంకలనమిది. రచయిత్రి డా|| రాయదుర్గం విజయలక్ష్మి గారు మద్రాసు వాస్తవ్యులు. వీరి కలం నుంచి వెలువడి మద్రాసు ఆకాశవాణిలో ప్రసారమై పలువురు శ్రోతల మెప్పును పొందిన వ్యాసాలు ఇవి. ఇప్పుడు పుస్తకరూపం దాల్చి మీముందుకు వచ్చాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good