నాగేశ్వర్‌ రెండో కవితా సంపుటి 'పూలు రాలిన చోట' కూడా ఎక్కువ భాగాన్ని ఆక్రమించినవి తెలంగాణ, విప్లవం. తెలంగాణలోని భూమి, భుక్తి, విముక్తి కోసం విప్లవం. అది విస్తరించి దేశంలో నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం, అందులో భాగంగా తెలంగాణలో సాయుధ పోరాటమైనా కావచ్చు. ప్రజాస్వామిక ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసమైనా కావచ్చు. నాగేశ్వర్‌ వంటి విరసం కవులకు అవి వేరు వేరు అంశాలు కావు.

ఇందులో నలభైకి పైగా ఉన్న కవితల్లో సగానికి పైగా విప్లవం, విప్లవంలో అమరులైన వాళ్ల గురించి రాసినవే. ప్రజాస్వామిక ప్రత్యేక తెలంగాణ ఆకాంక్ష, ముఖ్యంగా మలి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆ పోరాటంలో ముఖ్యమైన దశలు, అందులో అమరులు. వీటిని గురించిన కవితలే ఉంటాయి.

....తన ఈ పోరాటానికి, ఆకాంక్షలకూ అందివచ్చిన అన్ని అంశాలను చరిత్ర నుంచి, వర్తమాన ప్రపంచం నుండి తీసుకొని స్పందించాడు. - వరవరరావు

పేజీలు :127

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good