జీవితాన్ని, సమాజాన్ని సవ్యంగా, సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అనువైన మనో విజ్ఞానాన్ని తెలుగు ప్రజల ముంగిటకు తెచ్చిన తొలి తెలుగు మనోవిజ్ఞాన మాస పత్రిక 'రేపు' వ్యవస్ధాపకులు, తెలుగు ప్రజల ఆలోచనా ధోరణులను అమితంగా ప్రభావితం చేస్తున్న రచయిత చల్లగుళ్ళ నరసింహారావు.
యువతీ యువకుల్లో అన్నిరకాల సంకోచాలను, భయాలను వైదొలగించి సమగ్ర లైంగికావగాహన కలిగిస్తూ, సాధారణ లైంగికానందాన్ని అపూర్వ అనుభవంగా మార్చివేసే అత్యంత శక్తివంతమైన మనోవైజ్ఞానిక గ్రంథం జీవన మాధుర్యం. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good