వ్యక్తులు చెప్పే మాటలు, లేదా వారి ఉద్దేశాలు అన్నివేళలా వారి మనోభావాలకు ప్రతీకలు కావన్న నిజాన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్‌ విశదీకరిస్తుంది.  ఒక వ్యవహారాన్ని ఎలా చక్కబెట్టాలన్న దాని నుంచి సరైన భాగస్వామిని ఎన్నుకోవడం దాకా జీవితంలోని ప్రతి పరిస్థితినీ మీ చేతిలోకి తీసుకుని దానిని నియంత్రించేందుకు కావలసిన ఆత్మ విశ్వాసాన్ని మీలో పెంపొందించే దిశగా బాడీలాంగ్వేజ్‌ రహస్యాలన్నింఇనీ మీకీ పుస్తకం తేటతెల్లం చేస్తుంది. హావభావాలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో, ఆలోచనలు, అనుభూతుల అంతరార్థాలేమిటో, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమెలాగో తెలిపే కిటుకుల్ని ఈ పుస్తకం మీముందు పరుస్తుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good