ప్రతివ్యక్తి సమాజంలో అందరికంటే ఉన్నతంగా వుండాలని గుర్తింపు పొందాలని కోరుకోవడం సహజం. అలా కోరుకునే ప్రతివారు ఉన్నత స్ధానాన్ని చేరుకోవడంగని, గుర్తింపు పొందడంగని లోతుపట్లుంటాయి. వీటి నన్నింటిని అధిగమించి తమని తాము తిర్చిదిద్దుకోవడం అన్నది వ్యక్తిగత బాధ్యత అని విస్మరించకూడదు. తమని తము ఆత్మ పరిశిలన చేసుకుంటూ వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింప చేసుకుంటుండాలి.
ఇతరుల ఇష్టమైన విషయాలలో ఆసక్తిని చూపిస్తూ, వాటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉండాలి. ఆ ఆసక్తిలో మిమ్మల్ని మీరు కాసేపు తాత్కాలికంగా మరచిపోగాలగాలి.
'నేను నది యిలాంటి వాటికన్నా ఎక్కువగా బహువచనలను వాడినట్లయితే అది మీ ఔనత్యాన్ని చాటి చెబుతుంది.
ఇలా అనేక విషయాలపై మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కు దోహదపడే విధంగా ఈ పుస్తకం ద్వార మీకు తెలియజేస్తున్నాను నా ప్రయత్నం విజయవంతం అవుతుందని భావిస్తున్నాను.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good