'పర్ఫెక్ట్‌ - 27' అనువాద కథలు పుస్తకంలో నరహరిని ఎవరు చంపారు?, రుజువు, తలనొప్పి, కత్తికి కళ్ళుండవు!, చీమలు, మోనాలిసా, సిగరెట్లు మానడం ఎలా?, గొంతు, రిరియక్క, గైడిమపాసా, రెండు లోకాలు, భూతవైద్యం, సురయ్యా, జైల్లో నెలవంక, కాలచక్రం, కందకాలు, మహమ్మారి, సాక్ష్యం, ముక్కు, ఒంటరి పోరు, అమ్మానాన్న, స్లీపింగ్‌ బ్యూటీ, రాషో మోన్‌, దృశ్యాలు, ఏ దేశమేగినా, 1947 ఒక కథ అనే 26 కథలున్నాయి.

Pages : 221

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good