ఇప్పుడు మీ ముందున్నది మామూలు నవలకాదు. అలనాడు వెలువడినప్పుడు తల్లావజ్జల శివశంకర శాస్త్రిగారి వంటి మహాకవుల దగ్గర్నుంచి సామాన్య పాఠకునివరకూ ఉర్రూతలూగించిన నవల.

తెలుగుభాషా సమితిచే ఉత్తమ నవలగా ఎన్నుకోబడి, తెలుగునాట మధ్యతరగతి కుటుంబ చిత్రణలో అప్పటికి, యిప్పటికీ సాటిలేనిదని నిరూపించుకుని, తెలుగులో వంద సంవత్సరాల నుంచి వెలువడిన ఉత్తమ నవలలో ఒకటిగా విశ్లేషకులచేత శ్లాఘించబడిన అపూర్వ గ్రంథం.

ఆంధ్రశరత్‌గా, పెంకుటిల్లు వేణుగోపాలరావుగా ఈ రచయితకు చిరస్థాయి కీర్తినార్జించి పెట్టి, చరిత్ర సృష్టించిన నవలా రాజం.

ప్రతి యింటా వుండవలసిన అపురూప గ్రంథం పెంకుటిల్లు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good