'మంచి పుస్తకం, చెడ్డ పుస్తకమంటూ ప్రత్యేకంగా ఏమీ ఉండవు. ఉండేదల్లా- మంచిగా రాసినవి-మంచిగా రాయబడనివే' అంటాడు ఆస్కార్‌ వైల్డ్‌. ఈ 'పరిగెచేను కథలు' ఏ కోవకు చెందుతాయో పాఠకుల ఇష్టాయిష్టాలకే వదిలేస్తున్నాను. ఎవరి అభిరుచి వారిది. వారి వారి అభిరుచును మరొహరెందుకు కాదనాలి!

ఇవి మనసుకు పట్టిన కథలు. మీరూ హాస్యప్రియులైతే గనుక, మీలో సంస్కారం అంటూ ఉంటే గనుక, రైతు ఇబ్బందులేవో తెలుసుకోవాలనే ఇచ్ఛ ఉంటే గనుక ఈ కథల్ని నాన్‌స్టాప్‌గా చదవండి. నవ్వండి, పడీ పడీ నవ్వండి. ఆఖరుకు కన్నీరు కార్చండి. - గుడిపూడి సుబ్బారావు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good