''చిన్నారులకు చక్కనైన నీతి కథలు'' పుస్తకంలో మోసానికి మోసం...!, యుక్తిపరుడు, మింటూ - చింటూ, మోసపోయిన కోడి, కుందేలు తెలివి, నిజమైఔన స్నేహితులు, కోతి - కొబ్బరికాయ, విడిపోతే...ఓడిపోతారు, ప్రయాణంలో తోడు, గర్వభంగం, లోకజ్ఞానం లేని పాండిత్యం, దేవుడిచ్చియన రూపం, చెడ్డవారితో స్నేహం..., మూర్ఖత్వంతో ముప్పు తప్పదు..., మంచివారి మాటలు వినకపోతే..., మూర్ఖులకు సలహా ఇవ్వరాదు, తెలివి తక్కువ నక్క, తెలివైన ఎలుక, మూర్ఖపు కోతులు - అమాయకపు పక్షి, తొందరపాటు ఫలితం, తెలివిలేని చేపలు, పులి - బంగారు కంకణం, కాకి - ఎలుక - తాబేలు - లేడి, పులి వేషం వేసిన గాడిద, మోసకారి పిల్లి... ముసలి గద్ద, అపాయంలో ఉపాయం అనే 26 కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు : 72

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good