ఈ సంచికలో స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్న సాహిత్య అకాడమీ ఇంటర్వ్యూ, గురజాడ-గురుదేవులు విమర్శ, సూర్యుడి మొదటికిరణం కథ, బుచ్చిబాబు గారికి నాటకాలంటే ఇష్టం జ్ఞాపకాలు, పదునైన శ్రీపాద కథలు, అభౌతిక స్వరంపై విశ్లేషణతో కూడిన సమీక్ష, 2012 తెలుగు సినిమా మెరుపులు-మరకలు ప్రచురించబడినవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good