ఈ సంచికలో ఖాన్‌సాబ్‌కి ఘంటసాల ఆతిధ్యం, శ్రీ శ్రీ కథలు - వస్తు శిల్పాలు, మనకాలపు మహాకవి, హరితనేత్రుడి రుధిరబాష్పం, భగవంతుని కథ, గోరటి వెంకన్నతో ఇంటర్వ్యూ, గురుదత్‌ సినిమాల విశ్లేషణలు ఇవ్వబడ్డాయి. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good