నిచ్చెనమెట్ల కులవ్యవస్థ మీదే ఈ దేశంలో ప్రతి వీధి ప్రతి ఊరూ వాడా నిలబడి ఉంది. భారత దేశంలో ఎవరూ దీనికి అతీతులు కారు. ప్రతి కులానికి ఒక కింది కులం ఉండే ఈ వ్యవస్థలో ప్రతి చివరి వాడికీ అంతులేని అణచివేత ఉంటూనే ఉంటుంది. కులపు అహంకారానికి పితృస్వామ్యం తోడై పీడిత వర్గాలను అన్ని విధాలుగా హింస పెట్టడమే నిత్యజీవనంగా సాగుతున్న జీవితాలను చూద్దాం రండి.

పేజీలు : 149

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good