సాఫల్యవైఫల్యాలకు అతీతంగా జీవించగలమనే మనోబలాన్ని మన యువతరం అలవర్చుకోవాలి. సాఫల్యవైఫల్యాలు నాణానికి రెండు ప్రక్కలు మాత్రమే. జీవితం వాటికి అతీతమైంది. జీవితం మనది, మనం నిర్మించుకునేది, మనం తీర్చిదిద్దుకునేది. ఆర్థికపరమైన, సామాజికపరమైన అనేక అడ్డంకులు రావచ్చుగాక, వాటిని అధిగమిస్తూ భవిష్యత్తువైపు దృష్టి సారించగల స్థైర్యం, నైపుణ్యం మనం అలవర్చుకోగలగాలి. ఆ దృక్పథం అందరిలో కలగాలి, అందరికీ కలగాలి. అదీ ఈ పుస్తకం తాలూకు ఉద్దేశం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good