"మాకు కావాల్సింది మీ దయా, దాక్షిణ్యాలు కాదు - మా స్తిత్వానికి గుర్తింపు. అయితే, జయశ్రీ లాంటి కొద్ది మంది తప్ప సాధారణంగా ఫెమినిస్టులు కూడా సెక్స్ వర్కర్లకు గుర్తిమ్పునివ్వటానికి ఇష్టపడటం లేదు. సెక్స్ అనేది కేవలం మగవాళ్ళ అవసరం మాత్రమేననీ, స్త్రీలకు దాని అవసరం లేదనీ అందరూ భావిస్తూ వుంటారు. చాలా మంది ఫెమినిస్టుల ఆలోచన కూడా ఇందుకు భిన్నంగా లేదు."

"సెక్స్ వర్క్ నా దినవారీ జీవితంలో మార్పులు తెచ్చింది. నా గత జీవితమంతా కష్టాలతో, వేదనతో గడచిపోయింది. కాస్త శుభ్రంగా తయారయ్యేందుకు కూడా సమయమ దొరికేది కాదు. సెక్స్ వర్కర్ గా జీవితం మొదలుపెట్టాక నా శరీరంపై శ్రద్ధ తీసుకోవడం తప్పనిసరయింది. శుభ్రమైన, మంచి బట్టలు వేసుకోవరం నా మనసుకు ఆహ్లాదాన్నీ, ఆత్మస్తైర్యాన్నీ కలిగించింది. దీనివల్ల మగవాళ్ళు నన్ను చూసే దృష్టి లో మార్పు వచ్చింది. అంటే, వాళ్ళు నా క్లయింట్లుగా రావతమని కాదు నా వుద్దేశం - నా ఉనికిని గుర్తించి తీరాల్సిన అవసరం వాళ్లకు ఏర్పడుతోందని మాత్రమే."
"ఇళ్ళలో పాచిపని చేసే ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి కూడా మెరుగ్గా లేదు. ఆ ఇళ్ళల్లో మగవాళ్ళు ఈ పని మనుషులను "నీచమైన" పనులు చెయ్యమని వత్తిడి చేస్తుంటారు. కప్పల్ని మింగటానికి పాముల్లాగా పొంచి వుండి, ఏమరుపాటుగా కనబడగానే గుటుక్కున మింగేస్తారు."
" పెళ్ళయితే జీవితానికి రక్షణ దొరుకుతుందన్న భరోసా కరువయింది. ఐతే క్లయింట్లు చేసే హింసకు బాధపడే వాళ్ళు కూడా ... భర్తల హింసను భరించటానికి అలవాటు పడ్డారంతే."
" సెక్స్ వర్కర్లుగా మేం నాలుగు రకాల అవస్థలను తప్పించుకున్నాం. మొగుడికి వండి వార్చటం , అతని మురికి గుడ్డలు వుతకటం, పిల్లల్ని పెంచుకునేదుకు అతని మీద ఆధారపడనక్కర్లేదు., అతని ఆస్తిపాస్తుల్లో వాతాలిమ్మని దేబిరించే అవసరమూ మాకు లేదు. "
" నా ఆత్మకథ రాసుకోవాలని ౨౦౦౧లొ నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ నిర్ణయం వెనుక ఓ కథ వుంది ........."

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good