మానసిక అనారోగ్యం గురించి చర్చించడానికి చాలా మంది నేటికీ సిగ్గు, భయం చేత దాన్ని అవమానకరమైందిగా భావిస్తారు. అటువంటి విభాగంలో ఈ పుస్తకం మనకు అరుదైన, అర్థవంతమైన వాస్తవాన్ని గ్రహించే జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నది... మానసిక వ్యాధిగ్రస్తుని ఆలోచనా దృక్పథం నుంచి చూస్తే ఈ పుస్తకం వెలకట్టలేనిది.

- డా|| యమ్‌.ఎస్‌.ధర్మేంద్ర

సైకియాట్రిస్ట్‌

ఈ కథ బహుశా చాలాకొద్ది మంది మానసిక వ్యాధితో బాధపడ్డవారి చరిత్రల్లో ఒకటి. ఈ పుస్తకం మానసిక ఆరోగ్య రూకర్తలు, వైద్యులు, మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడే వ్యక్తులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు మరియు సాధారణ ప్రజలకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

- రవి సింగారెడ్డి

సైకియాట్రిస్ట్‌

Pages : 148

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good