ఓ మనిషి ! ప్లీజ్ రిలాక్స్! అనే ఈ పుస్తకం ఆద్యంతం ఉత్కంట భరితంగా చదివిమ్పచేసింది. మా మిత్రుడు డా. జగన్మోహన్, సామాన్య మానవుడి దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఎన్నో అమూల్యమైన, శాస్త్రీయ దృక్పధంతో కూడిన, అత్యంత సునాయాసంగా నిర్వహించగలిగే ప్రక్రియలను ఇందులో వివరించారు. దైనందిన జీవితంలో సామాన్యుడు అనుభవించే శారీరక మానసిక వత్తిడులనుంచి ఉపశమనం పొందే మార్గాలు అనేకం. కాని అలాంటివి 'ఆచరణ శూన్యం కాకుండా సులభారితిలో అనుసరిమ్పగలిగే మార్గాలు సూచించడం ఒక గొప్ప ప్రక్రియ. ఈ పుస్తకం యిలాంటి మార్గాలను అన్వేషించి, అనుసరించాదలుచుకున్న వారికీ ఒక ప్రామాణిక గ్రంధం అవుతుందని ఆకాంక్షిస్తూ జగన్ గారిని అభినందిస్తున్నాను.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good