ఒక సామాన్య గృహిణి తన చిన్నతనంలో తల్లి ప్రేమకు దూరమవుతుంది. వివాహానంతరం సంతోషకరమైన జీవితం గడుపుతున్నప్పటికీ చిన్ననాడు కోల్పోయిన తల్లి ప్రేమనే గుర్తుచేసుకుంటుంటుంది. అలాంటి స్త్రీ ఓ కుక్కను దగ్గరకు తీసుకొని పెంచుకుంటుంది. తాను కోల్పోయిన ప్రేమానురాగాలను ఆ కుక్కకు అందిస్తుంది. అలాంటి అపురూపమైన ఆదరణకు నోచుకున్న ఓ కుక్క, దానికి ముందు మూడు తరాల కథే ఈ నవల. ఇది కేవలం వాటి ఆత్మకథే కాదు వాటి చుట్టూ అల్లుకుపోయిన మానవ సంబంధాల కథ కూడా. ఎవరి పట్లనయినా జాలి, దయ చూపడం కాదని, వారిని ప్రేమతో ఆదరించాలన్న అంశాన్ని రచయిత్రి ఎంతో హృద్యంగా, అద్భుతమైన కథాసంవిధానంతో వివరిస్తారు ఈ నవలలో.

పేజీలు : 216

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good