పురాతన శాస్త్రాలలో ఒకటి ప్రశ్నజ్యోతిష శాస్త్రం. అందునా మన ఆంధ్రులకు ఇష్టమైన క్రీడ యుద్ధం. ఆ క్రీడలలో ఏదిగెలుస్తుందో ఎలా వస్తుందో చెప్పే ప్రశ్నా జ్యోతిష శాస్త్రమే ఈ పంచపక్షి శాస్త్రం.

ఈ శాస్త్రమును మొదట శివుడు పార్వతిదేవికి, ఆమె కుమారస్వామికి, ఆయన బోగర్‌మునికి ఆయన తన 18 మంది సిద్ధులకు చెప్పినట్లు తమిళ గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి. అయితే శివుని ద్వారానే తంత్రాలు, మంత్రాలు, యంత్రాలు, యోగ, ధ్యాన, వైద్య, వాదాలు నేర్చుకొన్నట్లు, తెలుసుకున్నట్లు అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం.

Pages : 266

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good