ఎవరికైనా వృద్ధాప్యం తప్పనిసరి.  ప్రతీవారి భవిష్యత్‌లో అది చోటు చేసుకుంటుంది.  అలాంటి వృద్ధాప్యంలో ప్రవేశించిన ఓ తండ్రి సమస్యలు, బాధలు, ఆవేదనలు హృద్యంగా చిత్రీకరించిన సెంటిమెంట్‌ నవల 'నిన్నటి పున్నమి'.
అందమైన జీవితం, జాబిలి మీద సంతకం, మందాకిని కోవలో మధ్య తరగతి మనుషుల జీవితాల్లోకి ఎన్నో భాగాలని, కోణాలని అద్దంలో చూపించినట్లుగా చిత్రించే నవల 'నిన్నటి పున్నమి'. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good