ఈ పుస్తక రచయిత ఎమిర్ సాదెర్ విప్లవ క్రమాన్ని 'మోల్' అంటే ఓ విచిత్రమైన జీవి అడవి చుంచెలుకతో పోల్చాడు. ఈ జీవి భూమి లోపల నుండి నిరంతరం భూమిని తొలుస్తూ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడో ఉహించని ప్రదేశంలో, ఉహించని సమయంలో బయటకి వస్తుంది. ఎమిర్ సాదెర్ ఈ అడవి చుంచెలుకను ప్రతీకగా తీసుకుని, ఇటీవలి సంవత్సరాలలో లాటిన్ అమెరికాలో నయా ఉదారవాద విధానాలకు ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఆవిర్భవించిన పలు ప్రభుత్వాలను అభివర్ణించారు. ఇవి కొత్తగా వచ్చినవి కాబట్టి ఈ పుస్తకానికి కూడా 'న్యూ మోల్' అని నామకరణం చేశారు. సాదెర్ ఈ పుస్తకంలో ఆయా ప్రభుత్వాల స్వరూప స్వభావాలను, ప్రపంచ విప్లవ క్రమానికి అవి ఏ విధంగా దోహదపడగలవో చెప్పడంతో పాటు, వాటి పరిమితులనూ వివరించారు. సాదెర్ దక్షిణ అమెరికాలో ఒక అగ్రశ్రేణి రాజకీయ సిద్ధాంతవేత్త, ఆయన ఈ పుస్తకంలో లాటిన్ అమెరికా తాజా పరిణామాలను చారిత్రిక దృష్టితో, ఆయా దేశాల పరిస్థితులను నిర్దిష్టంగా, ప్రాదేశిక, కాలగమనికలతో సహా పేర్కొంటూ విశ్లేషించారు. - ప్రచురణ కర్తలు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good