కథ ఒకటైనా కథనంలో ఎవరి బాణీ వారిదే. 'నేను-మూడు శరీరాలు (స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాలు)' లో విషయం మనకు దాదాపుగా సుస్పష్టంగా తెలుస్తూనే వుంది.
మనం తరచు 'నేను' అనే పదాన్ని వాడుతూ వుంటాం. ఈ 'నేను' ప్రతి మనిషిలోనూ వుందనే విషయం ప్రాజ్ఞులందరకూ విదితమే. ఇదే విషయాన్ని క్లుప్తీకరించి సవివరంగా మన ముందుంచారు డా|| ప్రభావతీదేవి.
ఆమె బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి కావటం వలన పుస్తకంలోని విషయాన్ని అత్యంత సరళంగా, పండిత పామర పాఠక జన రంజకంగా తనదైన శైలిలో పొందుపరచి తన ప్రావిణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. అంతర్ముఖంగా ఆలోచించండి!
ఆధ్యాత్మికంలోని అద్భుతాలు దర్శించండి!!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good