నవ్య వీక్లీలో ప్రచురితమైన జానపద కథలు ఇవి. ఈ పుస్తకంలో 11 కథలున్నాయి. అవి:
1. అతిథి
2. తారా చంద్రులు
3. మనస్వి
4. బంగారుబాతు
5. బంగారు బంతి
6. రాజు - రాకుమారి
7. జీబలుడు
8. బంగారు అగ్గిపెట్టె
9. పూర్ణిమ
10. మాయా సరస్సు
11. అల్లరి రాకుమార్తెలు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good