“నా మనసు దోచుకున్న నీకోసం క్షణం క్షణం నిరీక్షిస్తూ శ్వాసించడాన్నే మరచిపోతున్నా...

అనుక్షణం నువ్వే గుర్తొస్తూ నా ఊపిరిలో ఊపిరై రాత్రంతా నాతో కబుర్లు చెప్పావు. ఇంకా చెప్పాలంటే నా మనో'హరుడి'వైన నిన్ను నా మనసులో ముద్రించుకుని నన్ను నేనే మరచిపోతున్నా” అంటూ మధురిమలో దాగివున్న తలపులన్నీ ఆమె రాస్తున్న కాగితంపై అక్షరాలై ఆడుకుంటూ ఆమె మనసు ముంగిట్లో రంగవల్లులయ్యాయి.
* * *
“నా కొడుకేమో వజ్రాలు, వైఢూర్యాలు పోగేసుకుంటున్నాడు, నా కోడలేమో నా ఆకలికి లెక్కలు కట్టి నా డొక్కమాడుస్తోంది. నేను పెన్షనర్నీ కాను. నన్ను నీ ఓల్టేజి హోమ్‌లో వుండనిస్తావా అమ్మా!” అంటూ దీనంగా అడుగుతున్న ఆ పెద్దావిడకి మధురిమ ఏం సమాధానం చెప్పింది.?
ప్రత్యేకమైన శైలితో, సామాజిక స్పృహ కలిగిన రచయిత్రి, ఉమ్మెత్తల అవార్డు గ్రహీత అంగులూరి అంజనీదేవి కలంనుండి జాలువారిన “నీకు నేనున్నా” నవలను తప్పక చదవండి. చదివించండి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good