ఇది శ్రీశ్రీ కథకాదు. శ్రీశ్రీ కథలు. ఒక్కొక్క రసంమీద ఒక్కొక్క కథ. శ్రీశ్రీ రాసిన నవరసాల కథలు. ఈ కథలన్నీ తొలిసారిగా 'జ్యోతి' మాసపత్రికలో అచ్చయ్యాయి. శ్రీశ్రీ రాసిన మొదటి కథ 'ఆనందమందిరం' (1926), చివరికథ 'చావూ-పుట్టుక' (1978). శ్రీశ్రీ రాసిన చివరి కథలు కూడా ఈ పుస్తకం చివర చేర్చాం. ఇక్కడ శ్రీశ్రీ కథల గురించి వివిధ సందర్భాలలో వెలువరించిన కొందరి ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు పాఠకులకోసం అందిస్తున్నాం.

''శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు కొన్ని చిన్న కథలు, దాదాపు స్కెచెస్‌ వంటివి కొత్త పద్ధతుల్లో చెప్పారు. నిత్యజీవితంలో వీరి కోనేటిరావు చాలా చోట్ల కనిపిస్తాడు.''

(- రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి, అఖిల భారత తెలుగు రచయితల మొదటి మహాసభలలో కథానిక మీద చదివిన ప్రసంగ వ్యాసం, 1960 మే, 6, 7, 8 తేదీలు, హైదరాబాదు)

పేజీలు : 31

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good