ఆధునిక భారతదేశ ఆవిర్భావానికి దోహదం చేసిన అనేకానేక అంశాలలో కామ్రేడ్‌ యం.బి. ఆయన తరం కమ్యూనిసు&్ట సహచరులు కీలకమైన పాత్ర పోషించారు.  కామ్రేడ్‌ యం.బి. 'జ్ఞాపకాలు'గా మీ ముందుకు తెస్తున్న ఈ పుస్తకం కొన్నేళ్ళపాటు ఆయన మాట్లాడింది రికార్డు చేసి వాటి ఆధారంగా రూపొందించినదే.  ఈ జ్ఞాపకాలు కామ్రేడ్‌ యం.బి. కమ్యూనిస్టుగా ఎలా మారాడు, అందుకు దోహదం చేసిన పరిస్థితులు ఏమిటో మనకు ఎరుకపరచడంతో పాటు స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలోను, ఆ తరువాత కాలంలోనూ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ ప్రాభవం, దాని బలహీనతలను కూడా వివరిస్తాయి.  - సీతారాం ఏచూరి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good