మనం చేసే చిన్న పనులు మనసాటివారి బ్రతుకు బాటను మారుస్తాయి. ఇన్ఫోసిస్‌ ఫౌండేషన్‌ తరపున సుధామూర్తి దేవదాసీల స్థితిగతులను మార్చారు. ఈ ప్రయత్నాలను హత్తుకొనేలా చెప్పారు.

ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఒంటరి విద్యార్థినిగా ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, ఆవిడ తండ్రి డాక్టర్‌గా ఒక అబలకు చేసిన సహాయం - ఈ వాస్తవ కథనాలు మనసుని పట్టుకుంటాయి.

మన కూరగాయల విశేషాలు చెప్పిన బంధువు, పవిత్ర గంగ సందేశం, దుస్తుల ఆడంబరాల గురించి కథలు ఆసక్తికరంగా సాగుతాయి.

మామూలు మనుష్యుల జీవితాలలోని సంఘర్షణలు, పోరాటాలు చిన్న చిన్న గెలుపులు ఓటములు ఎంతగానో కదిలిస్తాయి.

పేజీలు : 134

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good