సాధారణంగా డీజిల్‌ మెకానిజం, మోటార్‌ మెకానిజం అనే రెండు విభాగాలు ఆటో మొబైల్‌ ఇంజనీరింగ్‌లో కలిపే వుంటాయి. అయితే ఐ.టి.ఐ. స్థాయి స్డూడెంట్స్‌కీ, ప్రయివేట్‌గా పనిచేసే కార్ల మెకానిక్‌లకీ, డీజిల్‌ మెకానిక్‌లకూ ఆ రెండూ కలిసిన ఆటోమొబైల్‌ ఇంజనీరింగ్‌లోని నాలెడ్జ్‌ని స్వంతం చేసుకోవడం కాస్త ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.

అందుకే ఐ.టి.ఐ. విద్యార్థులకూ, ప్రయివేట్‌గా చేసే మోటార్‌ మెకానిక్‌లకూ అర్థం అయ్యేలా, ఉపయోగపడేలా ఆటోమొబైల్‌కి చెందిన ముఖ్యమైన, అవసరమైన, ఉపయోగపడే అంశాలను క్రోడీకరించి, డీజిల్‌ మెకానిక్‌, మోటార్‌ మెకానిక్‌లుగా మీకు అందిస్తున్నాను.

డీజిల్‌ మెకానిక్‌ని లోగడే మీకు అందించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీకు అందిస్తున్న మోటార్‌ మెకానిక్‌ బుక్‌తో మీకు కావలసిన అన్నీ విషయాలు అందించినట్లుగానే భావిస్తూ... పి.నరసింహారావు

పేజీలు : 152

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good