నా పేరు : నండూరి రాజగోపాల్
పుట్టింది : జనవరి 21, 1971 - కాకినాడలో
స్థిరపడినది : విజయవాడలో
చదివినది : ఎమ్.ఎ ఆంగ్లసాహిత్యం
చదువుతున్నది : ఎమ్.ఎ తెలుగుసాహిత్యం
వృత్తి –ప్రవృత్తి : దూరదర్శన్, ఆకాశవాణిలలో ఫ్రిలాన్స్ ప్రెజెంటేటర్
సంపాదకులు : చినుకు మాసపత్రిక
ప్రచురణకర్త : చినుకు ప్రచురణలు 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good