తెలుగు టి.వి. ఛానెళ్ళ తీరు తెన్నులపై ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో ఏ వారానికి ఆ వారం విశ్లేషణాత్మక వ్యాఖ్యానాలతో నాగసూరి వేణుగోపాల్‌ అందిస్తున్న వ్యాసావళిలో ఇది నాల్గవ సంకలనం. 2003-05 పరిణామాలను, పరిస్థితులను వివరిస్తూ వచ్చిన వ్యాసాల కదంబం ఇది. తెలుగు టి.వీ. జర్నలిజం తీరుతెన్నులలో వున్న, వుంటున్న రాజకీయ, ఆర్థిక, నైతిక, మానవీయ, మానసిక, వ్యాపార, వ్యవహార కోణాల సమీక్ష ఇది. ఏం చేస్తున్నామో, ఏం వింటున్నామో కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఆలకించుకోవాలనే పాఠక ప్రేక్షకులకు కరదీపిక ఈ పుస్తకం.

Pages : 216

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good