''మీల్స్‌ టికెట్‌'' అనే కథా సంకలనంలో 

1. మీల్స్‌ టికెట్‌...

2. పరిష్వంగం...

3. సోల్‌ మేట్‌...

4. నగరపు నాగుపాము..

5. కొత్తగా రెక్కలొచ్చిన వేళ...

6. డోంట్‌ వర్రీ...! బీ హ్యాపీ...

7. ఆ...అమృత పాదాలు...

8. మనసు(బంగారు) వేలం...

9. అలసితి...

10. నాయినా! రావే!...

11. ప్రాప్తకాలజ్ఞుడు...

12. ఫ్రీడం ఫైటర్‌...

13. శాంతి పావురం...

14. చెక్‌పోస్టు-బదిలీ...

15. లంచం లేని వ్యాపారం...

16. కాళరాత్రి...

17. పాల ఐస్‌క్రీం...

18. సర్దుకున్నారా?...

అనే 18 కథలు ఉన్నాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good