గత ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలలోను మరియు పదికి పైగా ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కళాశాల లోను మరియు పదికి పైగా ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కళాశాలల్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ (యు.జి.డి.పి.యి.డి) మరియు బ్యాచులర్ అఫ్ ఫిజికాల్ ఎడ్యుకేషన్ (బి.పి.యి.డి) కోర్సులుగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ కోర్సులు పాటశాల స్ధాయి లో వ్యయమ ఉపద్యయులుగా పనిచేయుటకు కావలసిన విద్యార్హతలను కల్పిస్తున్నాయి. అయితే మన రాష్ట్రంలో ఈ కోర్సులను తెలుగు మధ్యమంగా చదువుతున్న విద్యార్దులకు అవసరమైనన్ని తెలుగు మీడియం పాఠ్యపుస్తకాలు ప్రచురించబడలేదు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good