మహాత్మాగాంధీ పుత్రుడు శ్రీ హరిలాల్‌ గాంధీ జీవిత చరిత్రనాధారంగా చేసుకొని దినకర్‌ జోషి రచించిన అద్భుత గుజరాతీ నవల ”ప్రకాశనో పర్ఛాయో” హిందీ, మరాఠీ, ఇంగ్లీషు భాషల్లోకి అనువదించబడింది. ఇప్పుడు తెలుగులో విూకోసం శ్రీమతి కూచి కామేశ్వరిగారి అనువాదంతో…

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good