తన కాలంలోని ప్రగతి శీల భావాల్ని గ్రహించి, ఏకీభావన పొంది,

    తన రచనల ద్వారా, వాటిని ప్రజల కందించిన కవియే ప్రజాకవి కాగలడు

    మహాకవి జాషువా స్పృశించని ప్రగతిశీల భావం లేదంటే అతిశయోక్తి లేదు.

    ఆ భావాలన్నీ ఈనాటి ప్రజలకు స్ఫూర్తినిచ్చేవే!

    మహాకవిగా జాషువాకి ఎప్పటికీ మరణం లేదు

    దేశంలో పేదరికం పోనంతవరకు,

    కుల నిర్మూలన జరగనంత వరకు,

    కుటిల రాజకీయాలు నశించనంత వరకు,

    జాషువా కవిత్వం ప్రజలకు ఉత్తేజం కలిగిస్తూనే ఉంటుంది. - డా|| అద్దేపల్లి రామమోహనరావు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good