‘లాలీ రోడ్‌’ పేరుతో తెలుగులోకి వస్తున్న ఆర్‌.కె.నారాయణ్‌ కథల సంపుటిని వేమవరపు భృమేశ్వరరావు అనువాదం చేశారు. ఈ కథల సంపుటి చదువరులకు ఖచ్చితంగా నచ్చి తీరుతుంది. ఈ కథా సంపుటిలో లాలీ రోడ్‌, శ్వే పుష్పం, ఛాయ (నీడ), ఆశ్రయం, నిప్పులాంటి నిజం, గడ్డిలో పాము, చిన్న గుమ్మం దగ్గర..., అర్థ రూపాయి విలువ, తుపాను రాత్రి, మామయ్య లేఖలు, నారికేళామృతం, వీరుడు, బుడుగు, దేవతల కోసం మిఠాయిలు, మీట నొక్కారు...!, ఇష్టపడిన బానిస, నిశ్శబ్ద సహచరులు, విరుగుడు, హాస్యగాడు, తల్లీ`కొడుకు, రీగల్‌ : క్రికెట్‌ క్లబ్‌ అనే 21 కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు: 124

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good