తెలుగులో వెలువడిన మొట్టమొదటి స్త్రీల సమగ్ర ఆస్ట్రో - లేడీస్‌ న్యూమరాలజి గ్రంథం.

స్త్రీల డేటాఫ్‌ బర్త్‌లో, నేమ్‌ నంబర్‌లో బాంబ్‌ బ్లాస్ట్‌ - బలి పశువు నంబర్లుంటాయా? వివరించే గ్రంథం.

స్త్రీల పేర్లలో 'త', సు, ఐ, ఎస్‌.ఆర్‌.లు ఉండకూడదా? మొ|| విషయాలు సవివరంగా చెప్పే గ్రంథం 'లేడీస్‌ న్యూమరాలజి'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good