''కులం ఒక అప్రజాస్వామిక సంబంధాల వేదిక. అంతేకాదు నిరంతరం మానవ సంబంధాలను నిర్దేశించే తప్పుడు చైతన్యం. ఇది సామాజిక నిర్మాణంలో దొంతరలు, దొంతరులుగా ఆవిష్కరించుకుంటుంది. తమకు చెందని సామాజిక నిర్మాణాలను వెలివేస్తుంది (ఎక్స్‌క్లూసివ్‌). తమదైన సామాజిక సమూహాలను కలుపుకుపోతుంది (ఇన్‌క్లూసివ్‌). మోడర్నైజేషన్‌ను సొంతం చేసుకుంటు సాంప్రదాయక ఆధిపత్యాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతుంది. కులం ఒక చైతన్యం, ఒక నిర్మాణం, ఒక ప్రక్రియ, ఒక అస్తిత్వం, ఒక ప్రవాహం, అంతర్‌:ముఖంగా కలిగినది, నిరంతరం సంఘర్షించేది.''

పేజీలు : 78

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good