ఇరవయో శతాబ్ది తెలుగు సాహిత్యాకాశంలో ఉజ్వల తార కొడవటిగంటి కుటుంబరావు (1909-1980). కథ, నవల, నాటిక, గల్పిక వంటి సృజనాత్మక ప్రక్రియలు, సైన్స్‌, చరిత్ర, సంస్కృతి, సినిమా, సాహిత్యం, రాజకీయాలు, తాత్వికచర్చ వంటి రంగాలలో విశ్లేషనాత్మక రచనలు, అనువాదాలు, వందలాది మంది మిత్రులకు ఉత్తరాలు - అన్నీ కలిపి రాశిలో గణనీయమైన సాహిత్యాన్ని సృజించిన తెలుగు రచయితలలో కుటుంబరావుది అగ్రస్ధానం.  ఆ రచనా ప్రపంచం రాశిలోనే కాక, వాసిలోనూ, వస్తు శిల్పాలలోనూ, శైలిలోనూ, పాఠకుల ఆలోచనలను ప్రేరేపించడంలోనూ కూడా అసాధారణమైనది. ఆయన తన కాలపు సామాజిక జీవనంలోని చీకటి వెలుగులను వివరించారు. మధ్య తరగతి జీవితంలోని ఆనంద విషాదాలనూ, ఉదాత్తతనూ నీచత్వాన్నీ విశ్లేషించారు. ఆ వివరణ, వివ్లేషణ అన్ని కోణాల నుంచీ, అన్ని స్థాయిల నుంచీ లోతుగా సాగాయి. అలా పాఠకుల చైతన్యాన్నీ, అవగాహనలనూ ఉన్నతీకరించడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నం అనితరసాధ్యమైనది.

సాహిత్యం అంటే ఏమిటీ? ఎప్పుడు పుట్టింది? సాహిత్యం ఎందుకు? సౌందర్యం, రసానందం కోసమేనా? సాహిత్య విమర్శ కూడా సాహిత్యమేనా? సాహిత్యానికి సంఘాలు అవసరమా? రాజకీయాలు సాహిత్యానికి అంటరానివా? సామాజిక సిద్ధాంతాలకీ, ఉద్యమాలకీ సాహిత్యం బహుదూరపు బాటసారా? ఇలాంటి శతకోటి ప్రశ్నలు ఎప్పటినుంచో సాహిత్యంలో పీటలు వేసుక్కూర్చున్నాయి. వీటన్నింటినీ తోసిరాజని ఇప్పుడు అందలమెక్కుతోంది పోస్ట్‌మోడర్నిజం. దీనికీ చరిత్రకీ చుక్కెదురు. అయితే మరి చరిత్రకి ముందు వెనకలుండవా? చరిత్రలో మనం సాంతం తెగతెంపులు చేసుకోవాలా? ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరామో తెలిస్తేనేగాని మనం ఎక్కడికి చేరుకోవాలో తెలుసుకోలేం అని కుటుంబరావుగారే అన్నారు. చరిత్రతోపాటు సాహిత్యానికి గట్టి సామాజిక పునాది వుండాలి. సాహిత్యం నేలవిడిచి సాము చేయలేదు. ఇవన్నీ మనసులో వుంచుకుని పరిశీలనకి పూనుకుంటేనే సాహిత్యం ఆనుపానులు మనకి అవగతమవుతాయి. ఇందులో ఆయన రాసిన  సాహిత్య వ్యాసాలు ఉన్నాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good