ఇరవయో శతాబ్ది తెలుగు సాహిత్యాకాశంలో ఉజ్వల తార కొడవటిగంటి కుటుంబరావు (1909-1980). కథ, నవల, నాటిక, గల్పిక వంటి సృజనాత్మక ప్రక్రియలు, సైన్స్‌, చరిత్ర, సంస్కృతి, సినిమా, సాహిత్యం, రాజకీయాలు, తాత్వికచర్చ వంటి రంగాలలో విశ్లేషనాత్మక రచనలు, అనువాదాలు, వందలాది మంది మిత్రులకు ఉత్తరాలు - అన్నీ కలిపి రాశిలో గణనీయమైన సాహిత్యాన్ని సృజించిన తెలుగు రచయితలలో కుటుంబరావుది అగ్రస్ధానం.  ఆ రచనా ప్రపంచం రాశిలోనే కాక, వాసిలోనూ, వస్తు శిల్పాలలోనూ, శైలిలోనూ, పాఠకుల ఆలోచనలను ప్రేరేపించడంలోనూ కూడా అసాధారణమైనది. ఆయన తన కాలపు సామాజిక జీవనంలోని చీకటి వెలుగులను వివరించారు. మధ్య తరగతి జీవితంలోని ఆనంద విషాదాలనూ, ఉదాత్తతనూ నీచత్వాన్నీ విశ్లేషించారు. ఆ వివరణ, వివ్లేషణ అన్ని కోణాల నుంచీ, అన్ని స్థాయిల నుంచీ లోతుగా సాగాయి. అలా పాఠకుల చైతన్యాన్నీ, అవగాహనలనూ ఉన్నతీకరించడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నం అనితరసాధ్యమైనది. ఇందులో ఆయన రాసిన గడ్డురోజులు (1960) నుండి అనామిక (1966) వరకు వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఈ సంపుటంలో ఉన్న గడ్డురోజుల్లోని సత్యం; కురూపిలోని కనకం; జీవితంలోని ప్రకాశం; ఎండమావుల్లోని రంగారావు లాంటి ప్రధాన పాత్రల స్వభావాన్ని కూడా కొకు పనిగట్టుకొని నిర్మించలేదు. రచయితగా పాత్రల మీద అధికారం చేసుకుంటే ఆ పాత్రలు అలా ఉండేవి కావు.

మానవ ప్రవర్తనగా పైకి కనిపించేదాని వెనుక ఏమున్నది? ఓదార్పును, విశ్వాసాన్ని, భయాన్ని, ఆందోళనను, ఆదర్శాన్ని, క్షణికమైనర ఆవేశకావేశాలను ప్రదర్శించే...ఇతరులకు పంచే ప్రవర్తన యాదృచ్ఛికం కాదు. స్వయంసిద్ధం మాత్రమే కాదు. వీటిని తీర్చిదిద్దేది మరేదో ఉంటుంది. పైకి కనిపించే ప్రవర్తన ద్వారా దాన్ని ఎంతగా తెలుసుకోగలమో అంతగా పాత్రల ప్రవర్తన చిత్రించాడు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good