సాహిత్యంలో వ్యంగ్యానికున్న శక్తి అందరికీ తెలిసిందే! వ్యంగ్యం అనండి; అవహేళన అనండి; అందులో కిషన్‌ చందర్‌ పెట్టింది పేరు. శరీరానికి దెబ్బ తగలకుండా మనస్సుకు మెత్తగా చురుకపెట్టే శక్తి కిషన్‌ చందర్‌ రచనకుంది. గాడిదను ఆసరగా తీసుకొని ఢిల్లీ రాజనీతినీ, బొంబాయి వ్యాపారనీతినీ ఎండ గట్టాడు కిషన్‌ చందర్‌ ''ఒకానొక గాడిద ఆత్మకథ''లోనూ 'తిరిగి వచ్చిన గాడిద''లోను. అదే గాడిద మరో దేశానికి ప్రయాణం చేసి తన అనుభవాలను పాఠకుల కందించేలా రాశాడు ''నేఫాలో గాడిద''లో.

పేజీలు : 216

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good