దు:ఖాగ్ని

- ముసునూరు ప్రమీల

నీకేం నువ్వు వెళ్ళిపోయావు

మమ్మలనందరినీ దు:ఖసాగరంలో ముంచి

ఎన్నాళ్ళో ఎదురు చూసి

నీకు నచ్చిన కంపెనీలో

ఉద్యోగం సంపాదించావ్‌

ఆఫీసు డ్యూటీకని కదా చెప్పి వెళ్ళావు

మరి అటునుంచటే ఎటు వెళ్ళావు

ఏమాటా అమ్మ నాన్నతో

చెప్పకుండా చెయ్యవు కదా?

గేటు చప్పుడైతే చాలు

విరబూసిన చేమతులు

నువ్వు వచ్చావేమో అని చూస్తున్నాయి.


ప్రతి సాయంత్రం

సన్నజాజులు విచ్చుకుంటూ

నీ కోసమే చూస్తున్నాయి


నీ వెంట మేం రాలేక నిన్ను మరువలేక

నువ్వు నాటిన మొక్కల్లో

నిన్ను చూసుకుంటూ

నీతో చెప్పే ఊసులన్నీ వాటితో చెప్తున్నాం...


ఏ తలుపు చాటునో దాగి

నన్ను భయపెట్టాలని

చూస్తున్నావా నాన్నా

నాన్నా అని నేను ఇంకెవరిని

పిలవనురా కన్నా

పేజీలు : 159

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good