పిల్లల వినోదం కోసం... విజ్ఞానం కోసం....మానసిక వికాసం కోసం 'కానుక'

    పుస్తకాలు జీవితకాలపు నేస్తాలు! మార్గదర్శనం చేసే దారి దీపాలు!

    మనసులోని, సమాజంలోని మాలిన్యాన్ని తుడిచివేసే మహత్తర సాధనాలు!

    పిల్లల తెలివితేటలకు పదును పెట్టేవి! ఊహాజగత్తులో విహరింపజేసేవి!

    పిల్లలకు స్ఫూర్తినిచ్చేవి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించేవి,

    వ్యక్తిత్వవికాసానికి దోహదపడేవి పుస్తకాలే!

అందుకే ప్రియమైన పిల్లలకు వేడుకల సందర్భంగా ఇవ్వదగిన విలువైన బహుమతులు ఈ పుస్తకాలు!

ఈ 'కానుక' పుస్తకాల సెట్‌లో యు.ఆర్.రావు రచించిన  గాంధీజీ జీవిత విశేషాలు, ఎ.ఎన్‌.జగన్నాథశర్మ (అయల సోమయాజుల నీలకంఠేశ్వర జగన్నాథశర్మ) రచించిన పంచతంత్రం, కథాసరిత్సాగరం, నెమలీక, ఆకెళ్ళ శివప్రసద్ రచించిన కాకమ్మ కథలు అనే 5 పుస్తకాలు కలవు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good